Proč má více než 90% rodičů pocit, že se jim výchova moc nedaří?
Jak se přestat trápit a najít ve výchově radost?
Jak si díky efektivní výchově opravdu zjednodušit život?
Co je klíčem k úspěchu?

Program Bezva rodič

Cíl programu

Účastníci se naučí rozumět dětem, empaticky s nimi komunikovat, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, zdravě je povzbuzovat, řešit konflikty a předcházet nežádoucímu chování. 

 

Program je určen pro

rodiče, kteří chtějí zlepšit své dovednosti jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení a konfliktní situace, jak efektivně přivést děti k zodpovědnému chování, dodržování pořádku, chtějí zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé rodině,

prarodiče, kteří chtějí zlepšit své komunikační a výchovné dovednosti. Kteří si uvědomují, že když byli sami rodiče, dělali něco špatně. Kteří chtějí pomoct svým dětem, jež jsou teď sami rodiče, neopakovat znovu už objevené chyby,

"mladé", kteří v budoucnu plánují rodinu, aby se naučili speciální dovednosti potřebné k předcházení nežádoucího chování dětí, k nastolení a udržení klidné a příjemné rodinné atmosféry a k vedení efektivní komunikace jak mezi rodiči a dětmi, tak mezi rodiči navzájem.

Cílová skupina dětí - program je ručen pro:

 děti od 3 let až do dospělosti

3 dovednosti Bezva rodiče

AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ

Hlavní dovednost, kterou se profesionální terapeuti učí, je naslouchání. Pomocí aktivního naslouchání se otevírá, udržuje a podporuje komunikace. Získáním této dovednosti mohou rodiče zvládnout a předejít nejčastějšímu problému ve výchově, a tím je nechuť ke komunikaci ze strany dětí. Nevhodný způsob komunikace vytváří tzv. komunikační bloky. Rodiče se učí komunikační bloky poznat a prakticky cvičí, jak se jim účinně vyhýbat.

EMPATICKÉ MLUVENÍ

Dovedností, která navazuje na aktivní naslouchání, je schopnost mluvit tak, aby druhá strana byla ochotná naslouchat našim sdělením. K tomu je nutné pochopit a naučit se pracovat s faktem, že každé sdělení má více než jeden význam. Odmítnutí komunikace je vždy z důvodu, že některé ze sdělení přijímající strana chápe jako osobní útok. Proto naučit se vidět všechny významy, které jsou obsaženy v našem sdělení a vyvarovat se ve sdělení osobních útoků, je další důležitá komunikační dovednost.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Efektivně řešit problémy, je další klíčovou dovedností, která se podílí na tvorbě šťastného vztahu. Efektivní řešení problémů se skládá ze tří základních kroků:

- přijmout fakt, že problémy jsou ve vztahu normální
- nechat problém řešit toho, komu problém přísluší
- společně se dohodnout na takovém řešení, které skutečně vyhovuje oběma stranám

Vysvědčení pro rodiče

Unikátní a jednoduchý nástroj pro zlepšení vztahů v rodině.

Po mnoha letech práce s dětmi jsem vyvinul a ve spolupráci s několika desítkami rodičů a dětí v praxi ověřil tento velmi jednoduchý nástroj. Rodiče stále hodnotí své děti, ale kdy mohou děti také ohodnotit své rodiče. Ten, kdo by si myslel, že děti své rodiče nijak nehodnotí, by se velmi mýlil. Děti také hodnotí a stále, ale nikdo jim nenaslouchá. To v nich vytváří pocit křivdy a nespravedlnosti, proti kterému se bouří. Jedním z největších poznatků současných vědců na poli výchovy v rodině je fakt, že se děti ve skutečnosti nebouří proti rodičům samotným, ale proti jejich nespravedlivé nadvládě. Pravidelné používání tohoto jednoduchého nástroje přineslo již v mnoha případech velké a pozitivní změny v rodinných vztazích.

POHLED VAŠEHO DÍTĚTE JE ROZHODUJÍCÍ KRITÉRIUM PRO HODNOCENÍ VAŠICH RODIČOVSKÝCH SCHOPNOSTÍ
Začněte jednoduše tím, že požádáte své dítě, aby oznámkovalo váš způsob výchovy.
Nepromarněte jedinečnou příležitost, dozvědět se, co k vám vaše dítě cítí a co si o vás myslí.
Když to nevíte, nemůžete s tím nic dělat.
Pokud se na vašem vysvědčení ukázaly známky, se kterými nejste spokojeni, je ten pravý čas podívat se, jak své hodnocení můžete vylepšit.