Vzdělávací program

Bezva rodič

Pro koho je vzdělávací program určen

Cílová skupina dospělých - program je určen pro:

rodiče, kteří chtějí zlepšit své dovednosti jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení a konfliktní situace, jak efektivně přivést děti k zodpovědnému chování, dodržování pořádku, chtějí zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé rodině,

prarodiče, kteří chtějí zlepšit své komunikační a výchovné dovednosti. Kteří si uvědomují, že když byli sami rodiče, dělali něco špatně. Kteří chtějí pomoct svým dětem, jež jsou teď sami rodiče, neopakovat znovu už objevené chyby,

"mladé", kteří v budoucnu plánují rodinu, aby se naučili speciální dovednosti potřebné k předcházení nežádoucího chování dětí, k nastolení a udržení klidné a příjemné rodinné atmosféry a k vedení efektivní komunikace jak mezi rodiči a dětmi, tak mezi rodiči navzájem.

Cílová skupina dětí - program je ručen pro:

 děti od 3 let až do dospělosti

Z čeho vzdělávací program vychází

Vzdělávací program Bezva rodič nabízí praktický přístup k řešení vztahu mezi rodiči a dětmi a zároveň přivádí rodiče k demokratickému pojetí výchovy. Celý program je vytvořen pomocí syntézy poznatků světově významných vědců na poli výchovy.  Jde zejména o metodiku Steva de Shazera zaměřenou na tzv. krátkou terapii. Motto tohoto přístupu vyjádřil autor ve své knize Klíče k řešení v krátké terapii takto: „Jestliže je situace klienta komplikovaná, neznamená to, že také řešení musí být komplikované.“ Dále vzdělávací program vychází z mnohaleté práce Thomase Gordona, nominovaného v roce 1962 na Nobelovu Cenu za mír, z metodiky Daniela Golemana, autora teorie Emoční inteligence, na základě které byl vytvořen celý systém poradenství a tréninku emočních dovedností, z práce Miltona Ericksona, jednoho ze světových pilířů hypnoterapie  a jeho metodiku práce se slovy zaměřenou na řešení, z metodiky NLP (neurolingvistické programování), která dále rozpracovává využití práce se slovy, v neposlední řadě také z metodiky americké psycholožky Laury Markham a metodiky významného českého vědce Jana Čápa.

Vzdělávací program - seminář

Program seminářů (pět tříhodinových setkání) naučí rodiče praktickým tréninkem a vytvořením efektivních dovedností lépe rozumět svým dětem, empaticky s nimi komunikovat, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, zdravě je povzbuzovat, řešit konflikty a předcházet nežádoucímu chování. Program Bezva rodič – seminář obsahuje přednášky, diskuse, praktické ukázky, případové studie, videotrénink s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou. Na konci programu odchází rodiče vybaveni jak teoretickými znalostmi, tak hlavně vybaveni praktickými dovednostmi.

Vzdělávací program - kalendář

Rodiče se naučí stejné efektivní profesionální dovednosti jako na seminářích. Protože účast na seminářích je pro mnoho rodičů časově obtížná, umožnili jsme rodičům získat stejné dovednosti a znalosti druhou cestou – samostudiem, vlastním aktivním přístupem. Zatímco v programu seminářů jednotlivá témata přednáší lektor, v rámci kalendáře jsou stejná témata s obdobným rozsahem popsána v kalendáři. Pro dnešního moderního rodiče zvyklého na samostudium tedy není problém, naučit se a zavést do praxe postupy popsané v kalendáři. Kalendář se také na mnoha školách stává součástí výuky, kde se v rámci třídnických hodin žáci učí sociální a komunikační dovednosti. K tomu slouží Metodická příručka učitele, podle které učitel předává žákům znalosti a dovednosti v oblasti efektivní empatické mezilidské komunikace.

Cíle vzdělávacího programu

Pod vedením lektorů se rodiče naučí užitečné a praktické dovednosti:

    - rozumět chování svých dětí a jak efektivně na jejich chování působit,

    - efektivně reagovat na chování dětí,

    - podporovat žádoucí chování dětí a předejít tomu nežádoucímu,

    - snížit přetížení a napětí rodičů při výchově,

    - vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci, sebevědomí a zvládání životních situací,

    - vytvořit pro děti domov, který je zázemím podpory, porozumění a lásky,

    - zkvalitnit vlastní život sebevzděláním v náročné celoživotní rodičovské roli.

Efekt vzdělávacího programu

Nově nabytými vědomostmi a dovednostmi rodiče postupně svým aktivním přístupem pozitivně ovlivňují v rodině svůj vztah s dětmi a tím také chování dětí. Skupina v rámci seminářů poskytuje rovněž bezpečné a přátelské prostředí, čas i prostor si o problémech s dětmi pohovořit, sdílet je s ostatními, vyměňovat si navzájem cenné zkušenosti o péči a výchově dětí. Nezanedbatelnou úlohou skupiny je načerpání nových sil a energie, možnost si odpočinout, aby byl rodič dále schopen s chutí a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších životních rolí a profesí zároveň, tj. být dobrým rodičem svým dětem. Rodiče se naučí, jak tuto – pro většinu rodičů - náročnou životní roli zvládat s lehkostí, radostí a porozuměním.

Kalendář naproti tomu umožňuje rodičům v klidu domova zavádět nové postupy, zkoušet a vylepšovat nové komunikační dovednosti. Bez nutnosti sdílet rodinné záležitosti s někým dalším mohou rodiče bezpečně měnit své postoje ke svým dětem a k jejich výchově.

Každý z programů (semináře nebo kalendář) vyhovuje určité skupině rodičů. Dohromady oba přístupy oslovují celou šíři zájmů a možností rodičů, jak efektivně pracovat na vylepšování komunikačních a výchovných postupů.

Podrobný rozpis jednotlivých témat programu Bezva rodič

Jednotlivá témata lze podle dohody s účastníky kurzu více akcentovat nebo naopak časově omezit.

 

1. Ukázková hodina zdarma

Úvod a očekávání účastníků.

Seznámení s metodami a tématy kurzu.

Principy efektivního rodičovství a styly výchovy.

Zdroje metodiky - Thomas Gordon, Daniel Goleman, Milton Erickson, NLP, Laura Markham, Jan Čáp.

Autoritativní, permisivní a demokratický styl výchovy.

Vysvědčení pro rodiče

     - získání vstupních hodnot pro analýzu vlastního stylu výchovy,

     - analýza vlastního stylu výchovy a jeho důsledků.

Základní prvky budování kladného vztahu mezi rodiči a dětmi.

Diskuse – otázky a odpovědi.

 

2. Prevence je lepší než řešit následky

Jak předcházet nežádoucímu chování u dětí.

Povzbuzování - jak budovat odvahu a sebevědomí dětí.

Pochopení chování dítěte, cíle a příčiny.

Základní potřeby dítěte a způsob jejich uspokojení.

Čtyři cíle chování – snaha získat pozornost, boj o moc, msta a snaha o vyhnutí se neúspěchu.

Diskuse – otázky a odpovědi.

 

3. Povzbuzování – jak budovat odvahu a sebevědomí dětí

Způsoby motivace a demotivace.

Vnější a vnitřní motivace.

Rozdíl mezi chválou a povzbuzením.

Jak postupovat při povzbuzování.

 

4. Empatické naslouchání – jak budovat u dětí důvěru

Základní komunikační techniky při naslouchání a sdělování.

Komunikační bloky.

Jak efektivně reagovat na sdělení dítěte.

 

5. Empatické mluvení – řešení problémů a konfliktů

Jak s dětmi mluvit, aby naslouchaly a poslouchaly.

Komu problém náleží a jak ho řešit.

Řešení konfliktů s dětmi – JÁ sdělení.

 

6. Přirozené a odvozené důsledky – alternativa vůči trestům

Jak vychovávat děti, aby byly samostatné a zodpovědné.

Rozdíl mezi tresty, odvozenými důsledky a přirozenými důsledky.

Pravidla a postup, jak používat přirozené a odvozené důsledky.

 

7. Rodinné porady – stanovení pravidel

Účel, program a pravidla pro organizaci rodinných porad.

Jak se dohodnout na pravidlech fungování rodiny.

Jak dětem stanovovat povinnosti a přidělovat páva.

Rozdělení povinností a práv na základní a nadstavbové.

Jak děti zapojit do plánování a trávení volného času.

 

8. Zavedení metody Bezva rodiče do praxe

Jak pečovat o sebe, udržovat si energii a sebevědomí.

Jak může rodič dát sebe celého a ne jenom zbytky.

Jakým způsobem zavést používání metod do praxe.

Postup a vytvoření akčního plánu.

Časové vymezení vzdělávacího programu

Jeden kurz:

- ukázková hodina a pět setkání v rozsahu 3 hod. vždy s týdenním časovým rozestupem,

- víkendový kurz - SO - 12 - 18 hod., NE - 9 - 18 hod.

Ukázková hodina samostatně:

Na jednotlivých školách nebo v přednáškových zařízeních (na dotaz).

 

Účastnický poplatek 

Jeden kurz:

- ukázková hodina - zdarma

- jednotlivá setkání min. 3 hod.  - 489,-Kč nyní zvýhodněná cena 260,-Kč

- celý víkendový kurz - 1790,-Kč nyní zvýhodněná cena 990,-Kč

 

Aktuální soupis termínů seminářů

 


Ukázková hodina - zdarma

17.05.2018 - začátek v 18:00h. - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kód - U18001  

07.06.2018 - začátek v 18:00h. - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kód - U18002

05.07.2018 - začátek v 18:00h. - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kód - U18003

02.08.2018 - začátek v 18:00h. - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kód - U18004

06.09.2018 - začátek v 18:00h. - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kód - U18002

 


Víkendové semináře - cena 990,-Kč

19. - 20.05.2018 - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kódV18012

26. - 27.05.2018 - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kódV18013

02. - 03.06.2018 - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kódV18014

09. - 10.06.2018 - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kódV18015

16. - 17.06.2018 - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kódV18016

23. - 24.06.2018 - Vysoká Libeň, budova pošty - přihlašovací kódV18017


Cyklus pěti setkání - pět týdnů po sobě - vždy jeden den v týdnu 

cena jednoho setkání 260,-Kč, cena celého cyklu 990,-Kč

termíny:

Vysoká Libeň - budova pošty

15.05. - 12.06 - každé úterý - začátek vždy v 17:30 -  Přihlašovací kód  C18003

19.06. - 17.07 - každé úterý - začátek vždy v 17:30 -  Přihlašovací kód  C18004

24.07. - 21.08 - každé úterý - začátek vždy v 17:30 -  Přihlašovací kód  C18005

 

 

 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČASTI

Napište, prosím, svoje identifikační údaje, kódy vybraných seminářů a případné další informace nebo dotazy, abychom mohli potvrdit Vaši účast. Počet účastníků je omezen kapacitou přednáškového salonku.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů