KARTY

deníku trenéra

TITULNÍ LIST

Titulní strana je kryta průhlednou čirou slídou, aby se ochránil deník před poškozením.

Na zadní straně titulky je velký kurt, také krytý slídou, který slouží pro kreslení herních situací a cvičení. 


EVIDENCE SKUPINOVÝCH TRÉNINKŮ

2 sady

Úvodní strana karty slouží k zápisu evidenčních údajů o hráčích na skupinových trénincích (jméno, příjmení atd.)
Druhá strana úvodní karty slouží k záznamům o docházce, příp. k zápisům o tréninku. Rozlišení hráčů je provedeno zleva zápisem zkráceného jména hráče.
Další karta pro zápis docházky. Karta je kratší, aby nepřekrývala zkrácené jméno úvodní karty. V deníku je celkem 49 políček pro záznam dccházky.

EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍCH TRÉNINKŮ

6 sad

Úvodní strana karty slouží jednak k zápisu údajů o hráči a jednak k evidenci docházky. Karta obsahuje celkem 252 políček pro záznam docházky.
Druhá strana karty slouží k záznamům o tréninkové přípravě a všech dalších záznamech trenéra (poznatky ze zápasů apod.).

KARTY TECHNIKY

PODÁNÍ, RITERN


FORHEND, BEKHEND


VOLEJ, SMEČ


DRŽENÍ RAKETY, TENISOVÝ DVOREC (KURT)

KARTY KALENDÁŘE


PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ

Plánovací kalendář je na celou sezónu.

TÝDENNÍ KALENDÁŘ

pro pravidelné činnosti


TÝDENNÍ KALENDÁŘ

na celou sezónu